Tropem Odkrywcy Skarbów./ok. 60 min.

5,00 PLN/os., opiekunowie bez opłat/ Każdy z uczestników otrzymuje kolorową Mapę Skarbów w formacie A3. Z pomocą osoby prowadzącej lekcję dzieci odszukują skarby zamieszczone na mapie. Po odnalezieniu i wysłuchaniu krótkiej historii zabytku uczestnicy wyprawy są gotowi do odpowiedzi na kolejne pytania umieszczone na mapie. Lekcja dla uczniów szkół podstawowych klas.

Wstęp do genealogii. /ok. 60 min.

5,00 PLN/os., opiekunowie bez opłat/ Temat obejmuje zagadnienia: Wybrane rodziny i rody, pochodzenie, Dynastie i rody szlacheckie, Rodowód jako jeden z rodzajów tablic genealogicznych, Rodzina jako przedmiot genealogii, Pokrewieństwo i powinowactwo, Źródła i metody badania w genealogii. Każdy uczestnik stworzy drzewo genealogiczne własnej rodziny. Lekcja dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Herby w tradycji polskiej. Geneza i budowa herbu. /ok. 60 min.

5,00 PLN/os., opiekunowie bez opłat/ lekcja obejmuje tematy związane z genezą i budową herbu, porusza kwestie tzw. rodów herbowych oraz prawa do dziedziczenia herbu, rozwój wizerunku orła białego w godle Polski. Temat realizowy w połączeniu z prezentacją eksponatów muzealnych i próbą stworzenia własnego herbu. Lekcja dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Spotkanie ze starą księgą. /ok. 45 min.

5,00 PLN/os., opiekunowie bez opłat/ Na prezentacji można zobaczyć niektóre księgi lub rękopisy pochodzące z ok. XVIII w. Zajęcia odsłaniają kulisy pracy w archiwum i zagadnienia związane z zawodem archiwisty. Każdu uczestnik narysuje własny inicjał zgodnie z tradycją i stylistyką piśmienniczą XV/XVI wieku.

Święty Wojciech – początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich. /ok.60 min.

5,00 PLN/os., opiekunowie bez opłat/ podczas lekcji poruszane są najważniejsze aspekty z życia Świętego Wojciecha. Spotkanie odbywa się w miłej atmosferze przy drzwiach gnieźnieńskich. Historia początków chrześcijaństwa to główny trzon tematu, w który wplata się postać Świętego Wojciecha. Uczestnicy lekcji zostają podzieleni na dwie grupy, które będą ze sąbą rywalizowały w mini quizie. W trakcie zabawy dzieci będą odpowiadały na pytania oraz narysują fragmenty drzwi gnieźnieńskich. Każdy uczestnik otrzymuje przybory do rysowania.

Archeologia Wzgórza Lecha – tajemnice wydobytych przedmiotów. /ok. 60 min.

5,00 PLN/os., opiekunowie bez opłat/ Wzgórze Lecha wydaje się być cały czas nieodkryte. Świadczą o tym nowe znaleziska dokonane w ostatniej dekadzie lat. W świetle i duchu tych odkryć prowadzona jest obecna lekcja. Temat urozmaicony jest obecnością wielu przedmiotów wydobytych na Wzgórzu ( ceramika, monety, wyroby z kości ). Atrakcją spotkania jest próba złożenia w całość rozbitych naczyń glinianych lub rekonstrukcja innych ciekawych obiektów.

ZASADY ORGANIZACYJNE

  • Maksymalna liczba uczestników to 35 osób,
  • Lekcje skierowane są do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych,
  • Opiekunowie grup nie ponoszą kosztów,
  • Rezerwacje należy zgłaszać na tydzień przed przyjazdem grupy,
  • Koszt lekcji wynosi 6,00 PLN/osoba,
  • Pomoce dydaktyczne są zawarte w cenie.