Gniezno 1966.

Millenium Chrztu Polski a 1000-lecie Państwa Polskiego.

 Wystawa czasowa w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

Millenijne obchody rocznicy Chrztu Polski w 1966 roku, zgodnie z zamysłem kard. Stefana Wyszyńskiego, miały mieć wymiar bardzo uroczysty i stanowiły apogeum Wielkiej Nowenny rozpoczętej w roku 1957.

Niesprzyjający ustrój polityczny oraz PRL-owska władza pragnęły nadać tym uroczystościom charakter świecki i pozbawić ich jakichkolwiek oznak kościelnych. Organizowano na wielka skalę sprzedaże poszukiwanych przez ludzi towarów, koncerty, defilady, różne rozrywki, budowano szkoły na 1000-lecie. Plan był jasny: zbudować uroczystości poza kościołem i przyciągnąć nań jak największą ilość uczestników. Z tego względu nie tylko uatrakcyjniano państwowe obchody tzw. 1000-lecia Państwa Polskiego lecz przede wszystkim władze utrudniały organizację uroczystości Millenium Chrztu Państwa Polskiego w strukturach kościoła. Jednym z przejawów takich zachowań było zablokowanie wjazdu do Polski papieżowi Pawłowi VI, który miał uczestniczyć w uroczystościach na Jasnej Górze.

Obchody Millenium Chrztu Polski odbyły się w Gnieźnie w dniach 14-16 kwietnia 1966 roku, przewodniczył im Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, który wspominał te dni w taki sposób:

„Zebraliśmy się w Bazylice Prymasowskiej na konkluzyjne nabożeństwo uroczystości millenijnych w Gnieźnie. Nieszpory celebrował arcybiskup Wojtyła. Właściwie, gdy rozpoczęliśmy śpiew „Niechaj będzie pochwalony” odezwały się armaty na salut marszałka Spychalskiego (szef Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego), który na pobliskim placu Wolności (Rynek) odprawiał obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. Przedziwne wrażenie wywiera śpiew przy odgłosie armat, wkrótce armaty umilkły a śpiew trwał dalej.”